Yezid kızı Esma (r.a.) dan rivayet olunmuştur: Kendisi Resülüllah (s.a.v.) in huzurunda bulunuyordu. Erkekler ve kadınlar da Resül-i Ekrem'in huzurunda oturuyorlardı. Resül-i Ekrem şöyle konuştu:

"- İhtimal ki erkekler hanımları ile ne yaptıklarını söylüyorlar yine kadınlar da kocası ile yaptığını haber vermektedir. "Halk çekindiğinden ses çıkarmadı. Ben:

- "Evet ey Allah'ın Resülü, andolsun ki erkekler de kadınlar da bunu işlemektedir" dedim. Resül-i Ekrem:

- Bunu yapmayınız! Bu, erkek bir şeytan dişi bir şeytanla buluşup, halk onlara bakışıp dururken onunla fuhuş yapmasına benzer." buyurdu.

(et- Terğib ve't-Terhib c. 3, s. 86

İnsan dostluk yaptığı kimseleri iyi tayin etmeli ve onlarla olan konuşmalarında da ölçülü hareket etmelidir. Her yönden denemeden kendisine sır açmamalı, ve hele aile sırlarını du­daklarının içinde bırakmalıdır. Sır ağızdan çıkasıya kadar sa­hibinin esiri durumundadır. Onu koruyamazsa sahibi ona esir olur. Kendisine sır verilen kimse biz olursak, onu saklamak hu­susunda üzerimize düşeni asla ihmal etmemeliyiz.

. 

. 

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri 

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

   
© incemeseleler.com