"Bir erkek hanımını yalnız geceleri değil, gündüzleri de sev­meli ve düşünmelidir. Onu sırf şehevi arzularını tatminden do­layı değil, eşi, hayat arkadaşı, dostu, saadet ve sevgi kaynağı, ço­cuklarının şefkatli annesi, diye sevmelidir. Hanım ise kocasına son derece hürmetle bağlanmalıdır. Karı koca yakınlığı bütün yakınlıklardan daha büyük bir yakınlık ifade eder. Gece gündüz bir arada yaşayan, bir yastıkta, .bir yatakta yatan, fikirleri ve emelleri bir, başka türlü hangi yakınlık vardır. Hem erkek ve hem de hanım bu hisleri bilmeli ve bunlara göre kendilerini ayarlamalıdır. Kadınlar erkeklere nisbetle zayıftırlar. Kendi vazifeleri olan ev işlerinde bile istenilen ölçüde başarılı ola­madıkları görülür. Zaman zaman yardıma ihtiyaçları olur. Yardımcı olmalıdır. Peygamber Efendimizin (s.a. v.) elbisesinin söküğünü kendisinin diktiği rivayet ediliyor. O büyük peygam­ber, müstesna insan, böyle yaparsa bize ne yapmak düşer. Koca, boş zamanlarında yardımcı olursa hiç bir şeyi eksilmez. Kadının evinin işlerini yapması, çamaşırlarını yıkaması, yemeğini hazırlaması dinen, vaciptir. Yapmazsa Allah indinde günahkar olur. Kocasına itaat etmeyip bu işleri yapmadığından dolayı kocasının gönlünü kırarsa cennete giremez."

"Yalnız burada bir noktada dikkatinizi çekmek isterim:

Erkeğin, hanımını, saydığımız bu işleri yapmadı diye dövmeye hakkı yoktur. Yani koca, hanımını bunları yapmaya zorlaya­maz. İslam'da "Hanım bunları yapmaya mecbur değildir" sözü, "bunlar hanıma zorla ve döverek yaptırtılamaz" manasınadır. Yoksa kadına evin içindeki işleri yapması dinen vaciptir."

"Bütün bunlara rağmen hanımının yetiştiremediği yerleri tamamlayıveren erkek rahat eder."

10) Erkeklerin Vazifeleri, Abdülkadir Dedeoğlu

. 

. 

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri 

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com