Peygamberimiz (s.a.v.) veda haccında kadınlar hakkında şöyle buyurmuşlardır:

"Ey ümmetim! Kadınlara karşı iyi davranmanızı tavsiye ederim. Onlar elinizin altında esir gibidirler.

Onlara karşı bundan başka bir hakka sahip değilsiniz; açıkça çirkin bir hareket yapmış olmaları hariç. Eğer böyle bir şey yaparlarsa, onları yataklarınıza almayın ve onları hafifçe dövün. Eğer size itaat ederlerse aleyhlerinde bulunmayın.

Şunu iyi bilin ki, onların da sizin üzerinizde hak­ları vardır; o da onlara güzelce giyecek ve yiyecek te­min etmenizdir.

Köleyi bile dövmeye müsaade etmeyen İslam dini, köle dö­vermişcesine kadın dövmeyi asla tasvip etmemiştir. Bir insan hizmetçi veya tutsak olsa bile onun da insan olduğu hatırdan çıkarılmayacak, hayvana layık görülmeyen dayak atma işi, in­san terbiyesinde kullanılmayacaktır. Dövme işi, geçim için bü­tün çareler denendikten sonra yuvanın selameti ve kadının içine düştüğü ruh haletinden kurtulup ayılması için safha safha uygulanan metodlar da fayda vermeyecek olursa, en son çare olarak kalmaktadır.

Kur'an-ı Kerim'de Nisa süresi 34. ayet-i kerimede buyurulu­yor ki:

"Erkekler kadınlar üzerine hakimdirler, (Ailenin reisidirler) şu sebeple ki Allah onlardan kimini (erkekleri) kiminden (kadınlardan) üstün kılmıştır. Bir de (erkekler onlara) mallarından infak etmektedir­ler. İyi kadınlar itaatlı olanlardır. Allah kendi (hak) larını nasıl koruduysa onlar da öylece göze görünme­yeni (Erkeğin kıyabında malını, onun ve kendisinin şeref ve namusunu, bir de ev sırlarını) koruyanlardır. Şerlerinden, serkeşliklerinden yıldığınız kadınlara ge­lince: Onlara (evvela) öğüt verin, (vazgeçmezlerse) kendilerini yataklar (ın da) yalnız bırakın. (Yine kar etmezse) dövün. Size itaat ederlerse aleyhlerinde bir yol aramayın. Çünkü Allah çok yücedir. Çok büyüktür"

"Huzursuzluk gösteren kadının, dövülmek suretiyle yola gelmesinde psikolojik ince bir nokta vardır. Bazı insanlar ancak şiddete maruz kalınca şehvetlenir ve bu yoldan cinsi tatmin bulurlar. Buna Mazohizm denir. Kadınların dövülmek suretiyle cinsi tatmine ermesi konusunda Dr. Mazhar Osman şöyle diyor:

"Kadınlarda mazohizm nisbeten daha çoktur. Zaten kadın yaradılışı az çok buna meyillidir. Kadınlar kendilerine baş eğen zayıf adamları sevmezler, istinat edebilecek bir sahip, metin bir ruh ararlar. Bir çok kadınlar kocalarının kendilerini dövmele­rini isterler ve kendilerine kötü muamele etmeyen kocadan memnun olmazlar. Hele bu hal Rusyada ve şarkta ... Çok defa karı koca arasındaki kavganın sebebi kadının dövülmek isteme­sidir. Adamcağız kavgadan kaçtıkça ve fena muameleden çe­kindikçe kadın, üzerine saldırır. Gazetelerde gördüğümüz gibi dayağa değil, bazen hiçten çerh ve katle bile mecbur olur."

"Bu tatbikat neticesinde kadın kocasına itaat ederse koca artık bunlardan hemen vazgeçmelidir. Vazgeçmez, kadına ezi­yet etmeye devam eder veya onu boşamaya kalkışırsa Allah nez­dinde mes'ul olur.9 "

 

9) İslamda Evlilik ve Mahremiyetleri, Osman Karabulut

. 

. 

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri 

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com