Kadının, anne ve babadan başka yakınlarını, senede bir defa ziyaret etme hakkı vardır. Bu hakkı ona dinimiz vermiştir. Erkek buna mani olmaya kalkarsa, karısının hakkına tecavüz etmiş ve ona karşı zulmetmiş olur. Fakat, yabancılara gitmek­ten ve düğünlere katılmaktan men edebilir.

Koca, vuku bulan bir meselenin fetvasını sormaktan çeki­nirse, kadın izinsiz olsa bile fetva sormaya gidebilir.

Kadının erkeğinin üzerinde olan haklarından biri de, erkeğin kendisini İslam dininin yasaklamış olduğu yerlere göndermemesidir."

Resül-i Ekrem (s.a.v.) buyuruyor ki:

"Kim ki, her sabah karısının gönlünün her is­tediğini yapacak olursa, Cenab-ı Allah o kimseye Cehennemi müstehak kılar."

Evet, kadının doğru-yanlış her istediği şey yerine getirilmez.

Tabii bu istenen şeyler haram yahut harama yakın şeylerse ye­rine getirilmesi asla doğru değildir. Harama yakın olmayıp da, fuzuli ve israf olan şeyleri de kocası yerine getirmemelidir. Peygamber aleyhisselamın: "Kadınlara itaat etmek pişmanlık getirir" mealindeki hadis-i şerifi düşünüldüğü vakit, bu hadisle her hususta itaat etmenin kastedildiği anlaşılır. Çünkü kadının doğru isteklerini yerine getirmek lazımdır. Kadının tüm isteklerini reddetmek ise karı-koca arasında soğukluk meydana getirir.

Peygamber aleyhisselam yine bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır:

"Erkekler, kadınların her isteklerine uyduklarında helak olmuşlardır."

. 

. 

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri 

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com