Adamın biri yeni evlenmişti. Peygamberimiz (s.a.v.) onu as­keri bir müfreze ile harbe gönderdi. Adam seferden dönünce acele ile ailesinin yanına gitti. Baktı ki ailesi kapının önünde duruyor. Adamın kıskançlık damarı tuttu, karısının evin içinde değilde dışarda durmasından, kendisinden soğuduğunu düşünerek karısına saplamak üzere mızrağını çekti. Karısı "acele etme, gir de evde ne var, gör?" dedi. Adam içeri girdi ki bir yılan, yatağın üzerinde kıvrılmış duruyor. Mızrağını yılana sapladı. Yılan öldü, fakat ölmezden önce adamı soktuğu için o da öldü. Peygamberimiz (s.a.v.) bunu işitince: "Evlere has yılanlar vardır; bunları öldürmeyiniz" buyurdu.

"Kıskanç olmayan erkek şu demektir: Hanımı yabancı erkeklerle konuşurken, tokalaşırken, kendisinden habersiz evini terk edip istediği yerde dolaşırken, kocasından habersiz yabancı erkeklerle seyahat ederken, bir yere misafirliğe gidildiğinde hanımının erkeklerle oturmasına ses çıkarmayan ve bunu normal gören erkek demektir."

"Peygamber Efendimiz'in, damadı Hazreti Ali Efendimize nasihati:

- "Ya Ali! Sen kıskanç ol. Allahü Teala kıskanan kimseleri sever."

"Peygamber Efendimiz buyurdular ki:

"Bir kapı açık bırakılmışsa hem kapıdan içeri bakan, hem de kapıyı açık bırakan ikisi de günahkardır". Hanımını ya­bancılardan korumak manasına olan kıskançlık güzel, vesve­seye düşerek herşeyden şüphelenmek ise çirkindir."

"Kıskanç olmalı ama, kıskançlıkta haddi aşmamalıdır.

Peygamberimiz:

"Kıskanmak imandan, kıskanmamak ise münafıklıktan ileri gelir" buyurmuştur.

"Kıskanma ile vesvese ve tecessüsü karıştırmamak lazımdır. Bir erkek hanımını, yakınlarının hanımlarını ve müslümanların hanımlarını yabancılardan kıskanır ve onları yabancılarla haşir neşir olmaktan korursa bu, dini bir gayretten ve imandan gelen kıskançlıktır. Her müslüman erkekte bulunması gereken bir haslettir. Fakat bir erkeğin sabah evden çıktıktan sonra evinde bıraktığı hanımı hakkında hiçbir şey bilmediği ve görmediği halde" benim hanım acaba şu anda ne yapıyor, acaba falanla mı konuşuyor, acaba falan kimseyle yakınlık mı peydah ediyor?" gibi düşüncelere saplanması bir vesvesedir ve geçimsizliğe sebeptir. Bir adamın şüphe edilecek birşey görmediği ve duymadığı halde hanımını kıskanması Allahü Tealanın sevmediği bir kıskançlıktır. Çünkü bu Kur'an-ı Kerimde kötülenen "su-i zan"dır.8"

 

8) Erkeklerin Vazifeleri, Abdülkadir Dedeoğlu

. 

. 

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri 

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com