"Allah'ın rızasını isteyerek sarf edeceğin her nafa­kadan dolayı sevaba erdirilirsin. Hanımının ağzına koyacağın yenilen şey de bile."

(et-Terğib ve't Terhib c. 3/62),

Allah'ın Resulü, bir gün ashabına "Sadaka veriniz" demişti. Bir adam:

- "Ey Allah'ın Resulü, yanımda bir dinar var' dedi. Resul-i Ekrem:

- "Onu kendi (ihtiyacı) na harca" buyurdu. O kimse:

- ''Yanımda diğer bir (para) var" dedi. Efendimiz:

- "Onunla karına yiyecek al" buyurdu. Adam:

- "Yanımda daha başka (para) var" dedi. Fahr-i kainat:

- "Onu da çocuğunun nafakasına harca" buyurdu. O kişi:

- ''Yanımda daha var" dedi. Allah'ın Resulü:

- “Onu da hizmetçine harca" buyurdu. Adam:

- "Yanımda daha başka (para) da var" dedi. Resul-i Ekrem:

- "Sen ona muhtaç olanı daha iyi bilirsin" cevabını verdi.

(et-Terğib ve't-Terhib c. 3, s. 62).

"Kişiye günah olarak, yedirdiği kimseyi ihmal et­mesi yeter."

(et-Terğib ve't-Terhib c. 3, s. 65)

"Kim kızlardan biri ile imtihan olunur da (yani Allah ona bir kız çocuğu verir, o da) iyilikte bulunursa o iyi­lik kendisi için ateşe perde olur;"

(et-Terğib ve't-Terhib c. 3, s. 66 .

"Erkek, hanımına su bile içirse sevab verilir"

 (Feyzü'l-kadir c. 1, s. 375

"Bir adam, sevabını umarak, aile fertlerine bir na­faka temin ettiği zaman, kendisi için sadaka sevabı olur."

(et-Terğib ve't-Terhib c. 3, s. 62

"Helal mal kazanmak için yorulup akşamlayan kimse günahları affolmuş halde geceler."

"Günahlardan öyleleri vardır ki, onlar namaz kılmakla, oruç tutmakla ve hacca gitmekle affolmaz. Ancak çoluk çocuğunun nafakası için çekilen sıkıntılar sebebiyle affolunur."

"Onların (hanımlarınızın) sizin üzerinizde uygun bi­çimde yiyecek ve giyecek hakkı vardır."

"Bir kimse çoluk çocuğu yüzünden gamlı ve kederli gecelerse, bu, Allah indinde Allah yolunda 1000 defa kılıç vurmaktan daha faziletli olur."

Koca, karısının nafakasını temin etmekle mükellef­tir. Erkek, kadının nafakasını eksik etmez, fazla masraf edip israfa da girmez. Bilhassa giyim hususunda dikkat ederek fazla kıymetli elbiseler almaz. Çünkü kıymetli elbiseler· kadınlardaki gösteriş hastalığını artırır. Kıymetli kumaştan elbise yaptıran kadın, onu başkalarına göstermek için sık sık sokağa çıkmaya heveslenir.

"Kendisine bol masraf yaptığı halde çoluk-çocuğu­nun nafakasını kısan kimse benim şefaatime nail olamaz."

"Çarşıdan turfanda bir şey alıp evine getiren kimse, -onu çocuklarına yedirinceye kadar- onlara sadaka taşımış gibidir. (Eve getirdiğinde) erkeklerden önce kızlara versin. Çünkü kadın kısmını sevindiren, Allah korkusundan ağlamış gibi olur. Allah korku­sundan ağlayan kimsenin bedenini Allah cehenneme haram eder."

Evin reisi bütün aileyi sofrada toplamalı, birlikte yemelidir­ler. Süfyan-ı Sevri (r.a.) şöyle demiştir: "İşittiğimize göre toplu halde yemek yiyen aile hakkında Allah, rahmet melekler istiğfar ederler."

. 

. 

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri 

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com