İslam dini, insanların her hareketleriyle ilgili emir ve tavsi­yelerde bulunduğu gibi, evlilik ve aile hayatı ile ilgili mesele­lerde de çeşitli hükümler getirmiştir. Ancak evlilik ve karı-koca münasebetleri anlatılırken kelime bulmakta insan adeta zor­lanmaktadır. Fakat "La hayae fi'd-din- dini meseleleri öğrenmek ve öğretmekte utanma olmaz" buyurulmuştur. Onun için kullandığımız bazı kelimelerden dolayı bizi ayıplamamanızı umarız.

Cinsı, münasebete başlarken erkek ve kadının besmele çek­mesi müstehaptır.

Müslümanın meşru işlerine besmele ile başlaması lazım olduğu gibi hanımına cinsı temas için yaklaştığı zaman da besmele çekerek aşağıdaki hadis-i şerifteki duayı okumalıdır. Buharinin İbni Abbas (r.a.)'den rivayet ettiği bir hadis-i şerifte' Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki:

Bir kimse eşinin yanına (cinsı münasebet için) yaklaşırken:

"Bismillah, yarab beni şeytandan uzaklaştır, şeytanı da bize ihsan ettiğin (çocuktan) uzak kıl" derse sonra karı ve kocanın bu münasebetinden bir çocuk takdir olunursa o çocuğa hiçbir zaman şeytan zarar vere­mez."

Bir kimse, zevcesine yaklaşırken, Peygamber Efendimizin tavsiye buyurduğu bu duayı okursa kendisini manevi bir kale içine almış olur. Karı ve koca ve onlardan meydana gelecek ço­cuk, şeytanın tasallutundan korunmuş olurlar.

Cinsı münasebette kıbleye dönmemelidir. Cima anında ken­disini ve karısını örtmelidir. Zira Allah'ın Resülü (s.a.v.), o anda başını örter ve sesini alçaltırdı..

Hadiste şöyle varid olmuştur:

"Sizlerden herhangi biriniz ehliyle cima ettiği za­man, sakın eşler merkeblerin soyunduğu gibi soyun­masınlar."

Cinsı münasebet esnasında veya başka zamanlarda, kadın kocasının, koca da karısının her tarafına bakmasında ve gör­mesinde mahzur olmamakla beraber, bakmamak daha iyidir. Hazreti Aişe validemiz "Ben asla Resulüllah'tan görme­dim, o da benden görmedi" buyurmaktadırlar. En iyisi bu şekilde hareket etmektir.

- Kişi cinsı münasebette bulunup zevklendiği zaman,

hanımının da zevklenmesine fırsat vermesi gerekir. Ta ki, o hanımından zevkini aldığı gibi, hanımı da ondan zevkini almış olsun. Zira kadının menisi çok zaman erkeğin menisinden daha sonra gelmektedir. Binaenaleyh kadının şehvetini tahrik edip daha şehveti tamam olmadan ondan uzaklaşmak, ona bir nevi eziyettir. Eşler arasında meninin inişi birbirine uyar, yani ikisinin menisi de aynı anda gelir ve erkeğin menisi birden akarsa bu durum zevceye daha lezzetli gelir. Böyle bir uygunluğu meydana getirmek için erkeğin çaba sarfetmesi gerektir. Zira kadın çok zaman utanarak bu derdini açmaktan kaçınır.

Cünüp olan kişi yıkanmadan önce bir müddet uyuyabilir.

Hz. Aişe validemiz peygamberimizin böyle yaptığını rivayet etmişlerdir.

Erkek oynaşıp sevişmeden, karısı zihnen hazır değilken, onunla temasa geçmemelidir. Karısı da cinsi teması, ister hale gelmelidir. Böyle olmazsa kadının düzen ve dengesi bozulur.

Bir defa cinsi temastan sonra, yıkanmadan, tekrar birleşmek istenirse, caizdir. Daha güzeli abdest alıp, cinsel or­ganını yıkayıp ondan sonra birleşmektir.

Kadının cinsel organından olmak şartıyla, ne şekilde olursa olsun, her türlü birleşme şekli caizdir.

Meşru birleşmede helal bir zevk, sevdiği insanı memnun etme, manevi mükafat, insanın ferahlaması, ruhun katılığının giderilmesi, bedenin sağlığa kavuşması, iliklere kuvvet gelmesi, eşler arasında güler yüz, aşırı sevgi ve tam bir bağlılık vardır.

Ancak; göz bakmalı, kulak güzel sözler duymalı, burun hoş koku almalı, el dokunmalı, dudak öpmelidir.

Aç karnına cinsi temas şehveti zayıflatır.

İnsanın menisi ağaçlardaki öz gibidir. Öz olmayınca ağaç çürüyeceği gibi, aşırı cinsi münasebet de insanın bilhassa ileri yaşlarda zayıf ve güçsüz durumda kalmasına sebep olur. Her şeyde olduğu gibi, bu hususta da orta yol en iyisidir. Aşırılık in­sanı kuvvetten düşürür. Sinir sistemine zarar verir. Gözün görmesini zayıflatır. Bedenin ısısını düşürür.

Aç karınla, tok karınla, yorgunken, hamamdan çıkar çıkmaz, üzüntülü-kederli ve aşırı sevinçli zamanlarda cinsi te­mastan kaçınmalıdır. Hele hele cinsi temastan hemen sonra asla su içmemelidir. Bu, insan vücuduna son derece zararlıdır.

Cinsı temas için ideal vakit, yemeğin mide de hazmedildiği zamandır. Aşırı olmayan ve usulüyle yapılan cinsı münasebetle iliklere kuvvet, ruha rahatlık gelir.

Cinsı münasebet esnasında tamamen çıplak ve üstü açık olmamak lazımdır. Örtünmelidir.

Erkeğin, karısıyla cinsı münasebet şekli, kendi arzu ve istek­lerine bırakılmıştır. Çocuk doğan yerden olduktan sonra isteni­len şekilde olabilir. Ancak en güzel ve efdal olanı yüz yüze ola­rak yapılanıdır.

. 

. 

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri 

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com