"Kanama meselesi de çok fazla büyütülmemelidir. Normal kanamanın ölçüsü, penisin girişi sonrasında aşağı yukarı bir çorba kaşığını dolduracak miktarda kanın akmasıdır. Bunu aşarsa, telaşa mahal yoktur. Genç kız sırt üstü vaziyette dizle­rini kaldırıp bacaklarını kasarak bitiştirirse, kanama çoğu za­man durur. Buna rağmen durmazsa, yine telaşlanmadan, bir hekimin veya tecrübeli bir kişinin yardımı istenebilir. Ama bu halin eşler ve zaruret halinde müracaat edilen üçüncü kişi dışında hiç kimse tarafından bilinmemesi gerekir. Çünkü bu, eşlerin mahrem bir sırrıdır. Aynı husus, hiç kanama olmaması halinde de söz konusudur. Mutlaka kanama olması şart değildir. Bu, kişilere göre değişebilen bir durumdur. Hele hele bekaret ölçüsü olarak görülmesi tamamen yanlıştır. Esas olan, eşler arasındaki güvendir. Bu güvenin, çeşitli sebeplere bağlı olarak ortaya çıkabilen kanama olmayışı hadisesine bağlı görülmesi çok vahim sonuçlara yol açabilir. Nitekim toplumu­muzda bu vahim anlayışın ürkütücü sonuçlarına zaman za­man şahit olmaktayız. Şunu kesinlikle bilelim ki, kanama ol­mamasından hareketle, genç kızın bakire olmadığı sonucuna varmak fevkalade yanlıştır."

Cinsi temasın en uygun şekli; kadının sırtüstü yatıp, erkeğin ona iki bacağı arasından yaklaşmasıdır. Cinsi birleşmenin en uygun olan "iki diz üzerinde olanıdır." de­nilmiştir.

Bekaretin bozulmasına sebep olan ilk cinsı temas kadında acı veya yorgunluk meydana getirmişse, bundan sonraki birleşmeleri bir kaç gün geciktirmelidir. Bu ilk zamanlarda kadınlarda istek olmayabilir. Karısının da istekli olduğu za­manı kollamalıdır.

Gerdek gecesinin sabahı gelinin kanlı çarşafı veya kanlı bezi alınıp bakılır. Böylece onun kız olduğu anlaşılmış olmaktadır. Anadolunun bazı yerlerinde yaygın olan bu adet, son derece çir­kin ve ayıp bir harekettir. Müslümanlar bunu asla yapmamalı ve şimdiye kadar yapmışlarsa bundan sonra terk etmelidirler.

Bir de gelin ile damadı, karı-koca oldular mı diye dinlemek, takip etmek adeti vardır ki bu da öbüründen aşağı kalmayan son derece iğrenç bir harekettir. Müslümanlar böyle şeylerden uzak olmalıdırlar.

. 

. 

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri 

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com