* Allah Taala Hazretlerine nihayetsiz hamd-ü sena olsun ki, bizleri en büyük bir peygamberin ümmetinden bulunmak şerefine erdirmiş, bizleri mukaddes İslam dininin yüksek hükümleriyle tenvir ederek dünyada da, ahirette de selamet ve saadetimize vesile olacak vecibeler ile mükellef kılmıştır.

* Hak Taalâ Hazretlerinin bînihaye Salâtüselâmı muhterem peygamberimiz Hâtemül enbiya, Hazreti Muhammed Mustafa Efendimizin latif ruhlarına olsun ki, o büyük Peygamberi Zîşan, bizlere kudsî dinimizin ulvî hükümlerini tebliğ etmiş, bizlere en güzel ahlâk düsturlarını tavsiye buyurmuş, bizleri hak ve hakikatten haberdar ederek önümüzde sünneti seniyyeleri yolunu olanca genişliğiyle, olanca aydınlığiyle açık bulundurmuştur.                       
 
* Kerim,  rahim hâlikimizin Salâtüselâmı o Peygamberi âlişanın bilcümle mübarek âl ve ashabının pâk ruhlarına da olsun ki, her biri bizler için bir hidayet yıldızı, bir saadet rehberi olarak yollarımızı aydınlatmış, İslâm dininin nihayetsiz feyizlerinden her tarafı müstefit kılmak için mücahede sahalarına atılmış, yüksek dinimizin semavi hükümlerini şark ve garba yaymış, tanıtmış kudsal isimleriyle mübeccel hörmet ve muhabbetleriyle asfiyaı ümmetin kalplerini daima tezyin etmekte bulunmuşlardır.  
      

اللهم صلي علي سيدنا محمد وعلي آله واصحابه اجمعين

 

   
© incemeseleler.com