Remy, malûm olduğu üzere, atmaktır. Cimar, cemrenin cemidir.

Kâmus tercemesinde, mübeyyen olduğu üzere, Cemre, ateş parçasına denildiği gibi, ufacık taş mânasına gelir ki, ona Arapçada Hasâ dahi denir. Misbah sahibinin beyanına göre, Cemre ufacık taş kümesi demektir.

Evvelkine göre, Remyi Cimar terkibi, ufacık taşlar atmak mânâsına olup, ikinciye göre cemerata hasayat atmak demektir. Mastar mefulüne muzaf kılınmış olur.

Reymi Cimar, Haccın vâciplerindendir. Eyyamı nahrda, yâni Kurban Bayramı günlerinde, Minâda mevazii mahsusasında olur. Birbirinden birer ok atımı uzakta, üç cemre, yâni ufak taş yığını vardır ki, Cemrei Ulâ, Cemrei Vustâ, Cemrei Akebe tesmiye olunur. Onlar üç gür. taşlanır ve her gün, her birine yedişer taş atılır, ve atılırken «Allâhu Ekber» denir. (Efâli haccın terkibine bakınız.)

«Mânasik, bütün efâli enbiyâdır.» «Kâr-ı güzîdegân püsendîdei Hüdadır.»

   
© incemeseleler.com