Oruçlu için şunlar mekruhtur (2).

1 — Bir şey tatmak (3).

2 — Lüzumsuz olarak, bir şey çiğnemek (4).

3 — Sakız çiğnemek (5).

4 — Öpmek (6).

5 — Sarmaşmak ve kucaklaşmak.

6 — Tükrüğünü, ağzında biriktirip yutmak.

7 — Kan aldırmak, hacamat olmak ve meşakkatli işte bulunmakgibi, kendini zayıf düşüreceğine, zan hâsıl olacak şeyi yapmak.

(Mekruh olmayanların beşincisine bakınız.)

Oruçluya şunlar mekruh değildir:

1 — Misk, yahut gül gibi bir şey koklamak (7).

2 — Fahiş olmamak ve kendinden emin bulunmak şartiyle, öpmek ve kucaklamak.

3 — Gözüne sürme çekmek.

4 — Bıyığına yağ sürmek.

5 — Zayıf düşmeyecek ise, kan aldırmak veya hacamat olmak.(Saime mekruh olanların yedincisine bakınız.)

6 — Misvak kullanmak (8).

7 — Mazmaza etmek.

8 — İstinşak etmek (9).

9 — Serinlemek ve harareti gidermek için, ıslak bir elbiseye sarınmak.


Oruçluya şu Uç şey müstahaptır:

1 — Sahur yemek (10).

2 — Sahuru geç yemek (11).

3 — Gurubun tahakkukunda, iftarı tâcil etmek (12).

İftarı, yani oruç bozmayı akşam namazından evvel etmek müstahap olup, iftar edeceği sırada:

$

demek dahi, sünnettir (13). İftarı hurma ile, bulunmadığı takdirde su ile etmek, mesnundur.

------------------

(2) Kerahetin, zahir ifadesi tahrimiyye olmaktır.

(3) Çünkü, bunda orucu nafile dahi olsa, fesada maruz kılmak vardır. Kadınkısmı, kocası yemeğin tuzundan dolayı huysuzluk etmekte ise, yemeğin tuzunabakabilir. Cariye ve ücretli aşçı dahi, böyledir. Tadılır olan me'külü satın almakta,aldanmak korkusu olmak suretinde, ihtilâf olunmuştur.

(4) Kadın kısmı, çocuğuna çiğnemik yedirecek - oruçsuz - kimse bulamadığıtakdirde, çocuğu korumak için, onu çiğnemekte beis yoktur.

(5) Bunun keraheti, ağız yaşlılığı ile ondan bir şeyin içine vâsıl olmamakkaydiyle mukayyet olup, eğer karasakız gibi, çiğnemekle eriyip içine varır, yahutsakız beyaz ise de, henüz çiğnenmemiş veyahut çiğnendiyse de eczası yekdiğere dahabitişmemiş bulunursa, oruç kerahette kalmayıp, fesada bile varır. Kitâb-ut-tahâredeki misvâk bahsine bakınız.

(6) Ağzını emmek veya inzâl vukua gelmek gibi, fahiş olmamak şartiyle, bunların keraheti, nefsinden emin olmayana göredir. Nitekim, mekruh olmayanlar arasında dahi, zikrolunur.

(7) Koklamak, kokulu hava almaktır. Onda keraheti mucip bir şey yoktur.«Bir kimse, saim iken yüzüne gülsuyu sürüp, çiçek koklamak mekruh mudur?» Elcevap: Değildir.

(8) Ramazanda zevalden sonra, misvak istimali, Şafii mezhebinde mekruh isede, bizde mekruh değil, müstahaptır.

(9) Velev ki, bunlar abdestin ve guslün gayride olsun.

(10) Çünkü, hadisi şerifte «Sahurluk yiyin, çünkü sahurda bereket vardır» buyurulmuştur. Bereket onunla kuvvet ve sevabın ziyadeleşmesi ile hâsıl olur.

Ancak, sahur yemek, duanın müstecap olacağı seher vaktinde vaki olur. İnsan yemez. (Tesehhurden imtina etmeyip) bir yudum su içmekle olsun istihsali bereket eder.

 Ancak, sahur yemek, duanın müstecap olacağı seher vaktinde vaki olur. İnsan o vakit kalkıp tesehhur ederse, olur ki, bir takım duada dahi bulunarak, duasına icabet vaki olur. Sahura kalkmakta, zikr ve istiğfarda bulunmak fevaidi dahi olur.

(11) Hadisi şerifte, «üç şey mürselinin ahlâkındandır: Tâcili iftar, tehiri sahur,namazda sağ eli, sol eli üzerine bağlamak» buyurulmuştur. Fecrin tulûunda, şekedilecek vakte kadar, onun tehiri mekruhtur.

(12) Bundan evvelki hamişi okuyunuz.

(13) Çift tırnak içinde yazılı olan son cümleyi, bayram gecesi okumamalıdır.

   
© incemeseleler.com