Nezh ki, - temizlik için - kuyunun suyunu çekmektir. Kuyu hakkında necasetin nevi itibariyle olan meratibi veçhile teharettir. Netekim, kuyular faslında geçmiştir.

   
© incemeseleler.com