Nezh (boşaltmak) ile temizleme

Yayınlanma Nimet-i İslam


Nezh ki, - temizlik için - kuyunun suyunu çekmektir. Kuyu hakkında necasetin nevi itibariyle olan meratibi veçhile teharettir. Netekim, kuyular faslında geçmiştir.