Delk ki, sürtmektir, bilhassa ayakkabı hakkında temizlik vasıtasıdır. (Delk, ovmak mânâsına da gelir).

Mest ve pabuç emsâli, ayakkabıları cirimli (görünen) necaset ile (1) müteneccis oldukta, onu su ve sair izale edici mayi ile, temizlemek mümkün olduğu gibi, yaş bile olsa, yere sürtmekle dahi tathiri mümkün olur (2).

Delk ile tathir, ayakkabına ve onda olan mer'î necasete muhtas olduğundan, libasa ve bedene isabet edeni yıkamak lâzım olduğu gibi (3) cirmi olmayan, yâni görünmeyen necaseti, ayakkabında dahi olsa, yıkamak lâzımdır (4).

------------------

(1) Onun cirimli olması, gerek asli ve zati olsun, gerek yaş iken toz veya külyapışmak suretiyle, ârizî ve iktisabi olsun.

(2) İmam Muhammed Hazretleri, câmi'de tasrih etti ki, onu oysa yahut kurusunu kazısa, yerini temizlemiş olur. Mesayih dediler ki, Câmi'de mezkûr olmasa,biz toprakla silmeyi, şart kılardık. Zira, toprağın taharette eseri vardır.

(3) Bundan kuru meni müstesnadır W, onun libas ve bedenden ovalamakla datathir ve izalesi mümkündür.

(4) Çünkü, ıslaklık, onun eczasına geçmiştir. Zahirinde dahi, onu çekici bir şeyyoktur. Binaenaleyh, yıkamadan başka bir yol ile o necaset zail olmaz.

   
© incemeseleler.com