Yegane yol olan ehli sünnet itikadının nezih görüşlerini öğrenmek ehli sünnet müntesibi olarak hepimizin bilmesi gereken hassalardandır. Bu anlamda kütüphanemizde bulunmasında faide mülahaza edeceğini düşündüğümüz eserlerden bir kaçını zikredelim..

Hadisi şerif eserleri güzel tercüme etmesi cihetinden tavsiye hangi kitaplar var? Hadis Terimleri sözlüğü ve Anahatları ile Hadis ilmini anlayabilmek için tavsiye kitaplardan bazıları.

Günümüz piyasasında onlarca tefsir var. Gerek zamanında Allah dostlarından kaleme alanlar ve gerekse günümüzde ilahiyat camisından çalışma yapanlar. Tavsiye edilecek belki daha fazla eser var ama en azından şu eserler kütüphanelerimiz için biraz daha öne çıkıyor.

Fıkıh hususunda kütüphaneler dolusu eserler mevcut. Tabiki hepsini almak takata muhal olsa gerek. İtikadi ve ameli olarak sıkıntı arzetmeyen kütüphanenizde bulunmasında faide olan alternatif bir kaç fıkıh hitabı.

Dini kitapların olduğu bir kütüphanede de hürmet ve tazim sırası vardır. Yani yan yana konulacak kitapların belirli bir seviyeye dikkat edilerek konulması takvaya layık olandır. Peki hangi kitaplar diğerlerinin fevkindedir?

 

Kelam-ı İlahiden Muradı ilahiyi anlamamıza vesile olan tefsir kitaplarıdır. Günümüzde bir kitapçıya vardığımız zaman o kadar çok tefsir kitabı var ki hangisinin en muteber olduğu hususunda bazen ihtilafa düşebiliyoruz. Peki en muteber tefsir kitapları hangileridir ?

   
© incemeseleler.com