“Ahterî-i Kebîr”in müellifi, büyük lugat âlimi Ahterî mahlaslı Muslihiddin Mustafa bin Şemseddin Karahisârî merhumdur. Kanuni Sultan Süleyman Hân devrinde yaşayan Ahterî (rh.), Afyonkarahisar'da doğdu. Kesin olmamakla beraber 1496 yılı, dünyaya geliş tarihi olarak gösterilmektedir. Babası, meşhur hattatlardan Şemseddin Ahmed Çelebi'dir.

İmam Ebu Hanifeye (radıyallâhu anhu) ait olan "Fikhu’l Ekber" kitabı için Molla Aliyyu’l Karinin yaptığı şerhini (açıklamasını) Yunus Vehbi Yavuz tercüme ederek Çagrı Yayınlarının yayımlamış olduğu bu kitap tahrifat (değiştirmeler) ve tercüme hataları içermektedir.

Resûlullah (s.a.v) Efendimizi bu kadar kapsamlı anlatan bir kitap yoktur. İmâm Kastalanî (rh.a.) Hazretleri'nin bu eseri, diğer tüm kaynak fıkh ve mev'ıza kitaplarına kaynak olmuştur.

Alemlerin yaratılış sebebi olan Efendimiz hakkında, Envârul-Âşıkıyn isimli eserin 201. sahifesinde Ahmed-i Bîcan Hazretleri (k.s.) şunları naklediyor:
 

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2001'de yeni ve daha anlaşılır bir Kur'an meal ve tefsiri hazırlatmaya karar verdi. Hazırlama işi 4 ilahiyat profesörüne havale edildi. Hayrettin Karaman, Mustafa Çağrıcı, İbrahim Kâfi Dönmez, Sadrettin Gümüş.

Geçenlerde bulunduğum şehirde ismi önemli olmayan bir cemiyet tarafından, müslümanlara faide sağlasın diye kitap fuarı düzenlendi. Bu fuarın organizatörlerinden biri de benim samimi bir dostum.

   
© incemeseleler.com