Resûlullah (s.a.v) Efendimizi bu kadar kapsamlı anlatan bir kitap yoktur. İmâm Kastalanî (rh.a.) Hazretleri'nin bu eseri, diğer tüm kaynak fıkh ve mev'ıza kitaplarına kaynak olmuştur.

İki cildden müteşekkil olan kitabın birinci cildinde Resûlullah'ın (s.a.v) yaratılışından savaşlarına, suretinden yemesi içmesi, giyim kuşamına ve mucizelerine kadar herşey detaylıca anlatılıyor. Bazı ihtilaflı zannedilen hadisler dahi bir arada toplanıp açıklamalar yapılıyor.

İkinci cildde ise Resûlullah'ın (s.a.v) Miracından ashabına, taatlarından ibadetlerine kadar herşey en ince ayrıntısına kadar anlatılıyor. Zaten fıkh kitapları okumulş kardeşlerimiz sık sık geçen "Mevâhibde şöyle yazar.." ibarelerini görmüşlerdir. O Mevahib bu Mevahibdir.

Eserin orijinali ARAPÇA, bendeki baskısı ise OSMANLICA. Şair Baki'nin tercemesi. Kenarında ŞEMAİL-İ ŞERİF ŞERHİ yeralıyor.

Eserin aslına sadık bir tercemesi de yapılmış. HİSAR YAYINEVİ'nden alabilirsiniz. Kitabın ismi "İlâhi Rahmet Hazreti Muhammed" şeklinde. Sadeleştirmeyi de Turgut Ulusoy yapmış.

Her kitaplıkta bulunması lazım.

Muallim Abi / incemeseleler.com editörü

   
© incemeseleler.com