İmam Ebu Hanifeye (radıyallâhu anhu) ait olan "Fikhu’l Ekber" kitabı için Molla Aliyyu’l Karinin yaptığı şerhini (açıklamasını) Yunus Vehbi Yavuz tercüme ederek Çagrı Yayınlarının yayımlamış olduğu bu kitap tahrifat (değiştirmeler) ve tercüme hataları içermektedir.

Bende hem bu kitap bulunmakta hem de bahis konusu eserin "Daru'l kutub al-ilmiyya" yayınevi tarafından yayımlanan arabî nüshası bulunmaktadır.

İki arasında karşılaştırma yaptım ve fark ettim ki tahrifat ve tercüme hataları vardır. Bunlara kısmen değinilecek olursa şunları söyleyebilirim:

Çagrı Yayınlarının yayımladığı türkçe nüshanın 74. sayfasında tercüme hatası yapılarak şöyle geçmektedir: "...müşabehet babından olduğu hususunda ileri sürülen görüş reddedilmiştir."

Bendeki kitabın aslı olan arapça olan nüshasın 66. sayfasında yazılı şekline göre yapılabilecek doğru çeviri: "...müşakele babından..." diye olması gerekir.
Aradaki fark şudur: Tercüme eden kişi, müşakele kelimesini, müşabehet diye tahrif etmiştir.

Çagrı Yayınlarının yayımladığı türkçe nüshanın 75. sayfasında, Allâh'ın arşa istiva etmesiyle iligi ayetin mealinde haşa şöyle yazılıdır: "Arş üzerinde durmasından maksat da, arşı istila etmesidir..."

Tercüme eden kişi, Allâh hakkında geçen istivayı haşa "durmak" diye çevirmiştir. Oysaki bu çok vahim bir yanlıştır. Allâh'ı "durmak" veya "oturmak" ile tavsif etmek (sıfatlandırmak) caiz değilidir, çünkü Allâh'ı benzetmek olur. Ayrıca oturma veya durma kelimesi ne ayetlerde de hadislerde geçer.

Bu gibi çevirilerden Yunus Vehbi Yavuz'un, vehhabilere meyilli olduğu görülmektedir.

Çagrı Yayınlarının yayımladığı türkçe nüshanın 77. sayfasında, İmam Ebu Hanifenin sözü üzerinde kelime oynaması yapılarak Allâh'a "durmak" kelimesini isnad etmekle yine tahrif (değiştirme) yapılarak şöyle geçiyor: "İmam Âzam Ebû Hanîfe, 'El-Vasiyye' adlı kitabında şöyle diyor: 'Biz ikrar ederiz ki Allâh Teâlâ ihtiyaç olmaksızın Arş üzerinde durmaktadır. Onun istikrarı arş üzerindedir..."

Bendeki kitabın aslı olan arapça olan nüshanın 70. sayfasında yazılı olan şekline göre asıl çeviri şöyle olmalıdır: "İmam Âzam Ebû Hanîfe, 'El-Vasiyye' adlı kitabında şöyle demiştir: 'Biz ikrar ederiz ki Allâh Teâlâ ihtiyaç olmaksızın ve yerleşmeksizin arşa istiva etmiştir"

İki yazı arasında görüldüğü gibi çok fark vardır.

Daha başka yerler de vardır. Sanırım bunlar, sözkonusu olan kitabın yapılmış çevirisinin güvenilir olmadığını anlamaya yeterlidir. Dolayısıyla Çagrı Yayınlarının yayımlamış olduğu bu tahrifat ile tercüme hatalarının yapıldığı “Fıkh-ı Ekber şerhi“nden sakınılmalıdır.

Kaynak:Sadakat.net İslami Forumları

   
© incemeseleler.com