Alemlerin yaratılış sebebi olan Efendimiz hakkında, Envârul-Âşıkıyn isimli eserin 201. sahifesinde Ahmed-i Bîcan Hazretleri (k.s.) şunları naklediyor:
 
"...sonra Hak Sübhanû ve Teala Hazretleri halkı nemâza buyurdu, AHMEDİN sûreti üzerine; yâni nemâzın kıyâmı ELİF'e benzer ve rukû-i HA'ye benzer ve secdesî MÎM'e benzer ve tehiyyata oturması DÂL'a benzer. Andan Hak Tealâ Hazretleri enbiyânın sûretlerini Muhammed Aleyhisselâmın lafzına benzer yarattı. Başı müdevvezdir MÎM'e benzer ve iki elleri HA'ye benzer ve karnı MÎM'e benzer ve ayakları DÂL'a benzer..."
 

Yukardaki yazının ardından belirteyim ki, Envarul Asikin kitabını günümüz Türkçesine terceme eden Mahmud Serdaroglu ve Lütfi Aydın (Celik Yayinevi) bu yazının ikinci bölümünü, yani (Andan Hak Teala Hazretleri enbiyanin..) diye başlayan satırı terceme etmemişler. Sanırım gözlerinden kaçmış.
 
İşte belirtildiği gibi, hakikaten de namazda ayakta dururken elif, ruküye eğilirken ha, secdede mim ve otururken dal harfleri gibi oluyoruz. Bunlari birlikte okuyunca (elif-ha-mim-dal) ortaya AHMED ismi çıkıyor. Peygamberlerin suretinde de (mim-ha-mim-dal) harfleri yanyana geliyor ve MUHAMMED ismi serifi ortaya cıkıyor. Aman Allah'ım ne büyük bir sır!
 
İste bu sebeble ki, Ahmed-i Bican Hazretleri kitabın "Sebeb-i Telifu'l-Kitâb" kısmında "Eğer dürr-i meknûn ister isen Envârul-Aşıkini mütâleâ eyle, ecr-i gayri memnûn ister isen Muhammediyyeyi mütâleâ eyle. Elhamdulillâh ki biz iki karındâş bu iki kitâbı cemi' eyledik. Anın içûn biz bu yolda zahmetler çekdik, tâki ervâh-i uşşâk işbu kitablarla müşerref olub, Yazıcıoğullarına rahmet olsun deyûb hayr ile yâd ideler." buyuruyor.
 
Muhamediyye kitabini Muhammed Efendi, yani Ahmed Efendinin abisi yazmistir. Arapçadır. Ahmed Efendi bu kitabı osmanlıcaya terceme etmiştir. Neden terceme ettiğini de eserin başında yazmıştır. Orayı yazıp, yazıyı uzatmak istemedim. Kitabin asıl adı Megaribuz-Zeman'dır. Muhammediyye diye meşhur olmuştur.
 
İste bu sebeble buyurur ki Ahmed Efendi Hazretleri: "Gizli incileri istersen Envarul-Aşıkini oku; sonsuz ecirler, mükafatlar istersen Muhamediyyeyi oku"
 
Sonra devamla derki "Bu kitablari biz iki kardeş zahmetler çekerek yazdık; ervahi ussak, yani aşıkların ruhları bu kitaplarla müşerref olup bizi rahmetle ansınlar diye."
 
Allahu teala onlardan razı olsun, şefaatlerine nail eylesin. Kitab Hicri 855, yani bizim takvimimize göre 1451 senesinde, bundan tam 554 yil önce, Fatih Sultan Mehmed Han'in tahta gectigi zamanlarda yazılmıştır.

Selam ve dua ile

Muallim Abi / incemeseleler.com editörü

   
© incemeseleler.com