Günümüzde kilo mantığında satılan kurbanlar vardır. Kurban kesildikten sonra etinin tartılıp ona göre ücretinin ödenmesi şeklinde. Peki bu caiz midir?

Kurbanlık hayvan alırken fiyatını belirlemeden kestikten sonra etini tartıp ödemek, eğer muayyen bir hayvan üzerine pazarlık yapılıp satan kişi müşterinin kabzına (hayvanı alıp götürmesine) mani olmuyorsa satılan ve satın alınan şey et olmayıp hayvanın kendisidir. Sadece fiyatı bilinmiyor kesildikten sonra tartılıp öğrenilecek bir malı fiyatı belli olmadan satmak bey’i fasit olup satanın izni ve müşterinin kabzı (teslim alması) ile mülkiyet ifade eder. (Yani müşterinin malı olur) (55).

 

 Eğer muayyen bir hayvan üzerine pazarlık yapılmazsa veya muayyen hayvan üzerine pazarlık yapılsa bile satıcı o hayvanı müşterinin alıp götürmesine izin vermezse o zaman satılan hayvan değil ettir. Et ise henüz mevcut değildir. Satış zamanında olmayan bir şeyi satmak (selem müstesna) caiz değil batıldır. Batıl alışveriş mülkiyet ifade etmez. Yani satın alanın mülkü olmaz. Binaen aleyh batıl alışveriş ile alınan hayvanı alan kişinin kendi namına kurban kesmesi caiz olmaz. Fasit alışveriş ise mülkiyet ifade ettiğinden fasit alışveriş ile alınan kurbanı kesmek caiz olur (56). Ancak tahrimen mekruh olup fesadı izale etmek her iki tarafa da vaciptir. Fesadı izale etmeden o hayvandan yemesi helal olmaz (57). Yani sevap elde etmeye uğraşırken günah işlenmiş olur.


55 Dürer C. 2 S. 169 (satır: sondan 3) Cevhere C.2 S.263

56 Fetavilhindiye C. 5 S. 302

57 Dürrülmuhtar, Reddilmuhtar C. 5 S. 89

 

F.A. /incemeseleler.com

   
© incemeseleler.com