784. Mü'min kendini hakir düşürmekten men edilmiş-tir. (İhya C. 1 S. 118)

   
© incemeseleler.com