777. Allahü Teâlâ, Allah için affedenin izzet ve şerefi-ni artırdığı gibi, tevâzû göstereni de yüceltir. (İhya C. 3 S. 730)

778. Zillete düşmeyecek şekilde tevâzû gösteren, meş-rû kazancını yine meşrû yolda sarf eden, düşkünlere acı-yan, fakih ve hakîmlerle düşüp kalkan kimseye müjdeler olsun. (İhya C. 3 S. 730)

779. Tevâzuunu ahmaklığına saymayıp, faziletine sa-yanlara karşı mütevazı ol! Dostlarına karşı dâimâ kendini faziletli görenlerden uzaklaş! (İhya C.2 S.470)

780. Kerem takvâ, şeref tevâzû, yakîn ise istiğnâdır. (İhya C. 3 S. 731)

781. Kul tevâzû edince, Allahü Teâlâ onu yedi kat gök-lere kadar yükseltir. (İhya C. 3 S. 732)

782. Tevâzû insanı ancak yüceltir. Mütevazı olunuz ki, Allahü Teâlâ’da size rahmet etsin. (İhya C. 3 S. 733)

783. Allahü Teâlâ utangaç ve yumuşak huylu olanları sever. (İhya C. 3 S. 688)

   
© incemeseleler.com