729. Cimrilikten son derece sakının, Zira cimrilik, siz-den öncekileri, kan dökmeğe ve haram helâl tanımamağa sevk edip helâk etmiştir. (İhya C.3 S. 555)

730. Allahü Teâlâ üç kişiye buğzeder. Zina eden ihti-yar, verdiğini başa kakan cimri, kibirlenen fakir. (İhya C.3 S. 559)

731.  İki haslet var ki, bunlar bir Mü'min’de toplan-maz:  Cimrilik ve kötü huy... (İhya C.3 S. 560)

732. Allah’ım, cimrilikten sana sığınırım, korkaklıktan sana sığınırım, erzeli ömre düşmekten sana sığınırım. (İhya C.3 S. 560)

733. Kişinin en kötü hâli, harama teşvik eden cimrilik ve şiddetli korkudur. (İhya C.3 S. 559)

734. Sahâvet, cennette biten bir ağaçtır. Cennete ancak cömertler girer. Cimrilikte cehennemde biten bir ağaçtır. Cehenneme ancak cimriler girer. (İhya C.3 S. 562)

735. Allahü Teâlâ cimriye hayatında, cömerde ölü-münde buğuz eder (yâni ölümüyle cömertliği sona erer.) (İhya C.3 S. 563)

736. Câhil cömert Allah indinde, cimri âbidden sevim-lidir. (İhya C.3 S. 559)

737. Cimrilikle îman bir kalpte toplanmaz. (İhya C.3 S. 563)

738. Cimrilik, korkaklığa ve cehâlete vesîledir. (İhya C.3 S. 577)

739. Dünyalıktan bir şey kaybettiğine üzülen kimse, cehenneme bir aylık mesâfe yaklaşmış olur. (İhya C.3 S. 588)

   
© incemeseleler.com