719. Allahü Teâlâ Âdemin hamurunu kendi eliyle 40 gün yoğurmuştur. (İhya C.4 S. 502)

720. Ey Bilâl infak et, Arş sâhibinin senin rızkını azal-tacağından korkma! (İhya C.4 S. 503)

721. Senden bir şey istendiğinde men etme (ver). Sana bir şey verildiğinde de ondan kaçma (al.) (İhya C.4 S. 503)

722. Cömertlik, iman sağlamlığından gelir. İmanı sağ-lam olan cehenneme girmez. Cimrilik de şek ve şüpheden gelir. Şüphe içinde olan cennete giremez. (İhya C.4 S. 408)

723. Sizden biriniz kendisinden daha üstün servete sâhip birini görünce, hemen kendisinden daha fakir olan-ları düşünsün. (İhya C.3 S. 539)

724. Cömertlik, cennet ağaçlarından bir ağaç olup dal-ları dünyaya sarkıtılmıştır. Kim onun dallarına yapışırsa o dal onu çekip cennete götürür. (İhya C.3 S. 540)

725. Bol yemek yedirmek, herkese selâm vermek ve güzel konuşmak; mağfireti gerektiren sebeplerdir. (İhya C.3 S. 541)

726. Allah cömerttir, cömertliği ve güzel ahlâkı sever, kötü ahlâkı sevmez. (İhya C.3 S. 542)

727. Cömerdin yemeği şifa, cimrinin yemeği ise derttir. (İhya C.3 S. 544)

728. Kimde Allah'ın nimetleri çoğalırsa, insanların ona yük olması da çoğalır. (İhya C.3 S. 544)

   
© incemeseleler.com