53. Ümmetimin şehitlerinin çoğu başı yastıkta ölenlerdir. Nice savaş alanında öldürülenler var ki, niyetlerini ancak Allah bilir. (İhya C.4 S. 653)

54. Kim bir iyilik yapmağa niyet eder de bir mâni sebe-biyle yapamazsa, ona tam bir sevap yazılır. (İhya C.4 S. 655)

55. İki Müslüman kılıçlarıyla karşılaştıklarında ölen de, öldürülen de cehennemdedir. “Ölenin suçu ne?” diye sor-dular. “O da onu öldürmek istemişti” buyurdu. (İhya C.4 S. 656)

56. Nikah parası vermemeğe niyet ederek ölen zina et-miştir. Borç alırken ödememeye niyet eden de hırsızdır. (İhya C.4 S. 656)

57. Allah için koku süren kıyâmet günü misk gibi koka-rak mahşer yerine gelir. Başka niyetlerle kokulanan da leşten daha kötü kokarak gelir. (İhya C.4 S. 656)

58. Mü'min’in niyeti amelinden hayırlıdır. (İhya C.4 S. 666)

   
© incemeseleler.com