44. Üç şey kimde bulunursa onun imanı kemâle ermiştir: Allah rızası uğrunda kötüleyenlere aldırmamak, ameliyle riyâkârlık etmemek, biri dünya diğeri âhiretle alâkalı iki şey arz edildiğinde, âhiretle alâkalı olanı seçmek. (İhya C.4 S. 644)

45. Kendisinde şu üç haslet bulunmayan kişinin imanı kemâl bulmaz. Kızdığında haktan ayrılmamak, memnun olduğu zaman bâtıla dalmamak, gücü yeterken hakkı ol-mayanı almamak. (İhya C.4 S. 644)

46. Mü'min medh edildiğinde kalbindeki îmanı artar. (İhya C.1 S. 638)

47. Kişi Mü'min olduğu halde zinâ etmez. (İhya C.1 S. 313)

48. İman 333 yoldur. Bu yollardan birine girip şehâdetle Allah'a ulaşan, cennete girer. (İhya C.1 S. 1013)

49. Mü'min’in kalbi Rahman olan Allahü Teâlâ’nın iki parmağı arasındadır. (İhya C.1 S. 257)

50. Kalbinde zerre kadar îmanı olan cehennemden çıkar. (İhya C.1 S. 304)

51. İkrar ettiği şeyleri diliyle inkâr etmeden kimse kâfir olmaz. (İhya C.1 S. 305)

52. Ebûbekir’in imanı bütün âlemin imanıyla tartılsa, ağır gelirdi. (İhya C.3 S. 308)

   
© incemeseleler.com