Günümüzün meşhur oyunlarından birisidir satranç. Peygamberimiz s.a.v'in sadece 3 oyuna cevaz verdiğini de göz önünde bulundurursak santranca nasıl yaklaşmalıyız?

Hadisi Şerif ne demek bilmeyenimiz yoktur. Ama bu hadisler hangi tertib üzere olmaktadır. Nasıl günümüze kadar gelmiştir bunun hakkında en azından ibtida bilgimizin olması lazım.

Sakal ve bıyık Peygamberimiz s.a.v. sünneti seniyyesinin en önde gelenlerindendir. Hatta bu sünneti yerine getirmeyenlere karşı hadisi şeriflerde çok dikkate şayandır. Pekii Mezhepler bu hususta hangi görüşü benimsiyorlar?

Kur’an-ı kerimin tefsiri ve tevili ancak ehli olan âlimler tarafından yapılır. Fakat kelime kelime tercümesi mümkün olmaz. Tercüme ile murad-ı ilahi anlaşılamaz. Hadis-i şeriflerin de kelime kelime tercümesi çok zaman yanlış manalara gelir. Hatta bir dildeki deyim, terim ve atasözlerinin kelime kelime tercümesi çok yanlış olur.

11-Mektubatı-şerife 2. cilt 55. mektup.sayfa 145
Bu mektupda İmamı Rabbani hazretleri İmamı Azam hazretlerinin ulvi derecelerinden bahsediyor. Hatta kendisinin İmamı Şafii hazretlerini çok sevdiğini ve bazı nafilelerde onu taklid ettiğini fakat İmamı azama tabi olduğunu bu mevzuda İmamı Azam hazretlerinin sahıbülbeyt diğer imamların onun ıyali olduğunu anlatıyor.

Peki İsa a.s. Hanefi mezhebi üzre mi gelecek ?

   
© incemeseleler.com