Şigar nikahı, kızları veya kız kardeşleri bulunan iki erkek birbirinden mehir istemeksizin, kız veya kız kardeşlerini değişmek yolu ile nikahlamaktır.

Böyle bir nikahta dini bir vecibe olan "melır" terk edildiği ve kadının hakkının kaybolmasına sebep olduğu için yasaklanmış ve geçersiz sayılmıştır. Evlenecek erkeklerin bu yolla nikah akdi ni tasarrufa uygun bulmaları yüzünden cahiliyet devrinde yapılmış ve yayılmış bulunan bu usul, kadının bir değiştirme maddesi haline gelmesine ve insani hakların ihmaline sebep olduğu için yasaklanmış bul unmaktadır.

. 

. 

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri 

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com