Peygamberimiz buyuruyorlar ki:

"Sevimli ve doğurgan kadınla evleniniz. Zira ben, sizin çokluğunuzla diğer ümmetlere karşı iftihar ede­rim."

(Ebü Davud, c. 2, s. 220)

Çocuk, insandaki sıkıntıları dağıtan, aileye saadet getiren bir neşedir. Çocukları arasında geçirdiği vakit, bir babanın en neşeli anıdır. Binaya konulan harç nasıl tuğlaları birbirine bağlarsa, çocuk da karı kocayı öyle birbirine bağlar.

. 

. 

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri 

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com