Adamın biri evliyadan İbrahim b. Edhem hazretlerine:

- Bekar yaşamakla ne iyi yaptın. Kendini tamamen ibadete vermiş oldun, dedi. O büyük zatın cevabı şöyle oldu.

- Senin çoluk çocuğun için çektiğin bir sıkıntı, benim ibadetlerimin hepsinden üstündür.

O şahıs sordu.

- O halde niçin evlenmedin?

- Benim kadına ihtiyacım yok. Sebepsiz yere bir

kadını perişan etmek istemediğim için evlenmiyorum. Evlilerin bekarlara üstünlüğü, Allah yolunda harp edenle, evde oturan arasındaki fark gibidir, cevabını verdi.

Bir hadis-i şerif de şu mealdedir:

"Günahlardan öyleleri vardır ki, onlar ancak geçim için çekilen sıkıntılardan dolayı affolunur."

Bazı insanların da anne-babası, ve çoluk çocuğu vardır.

Onlar fakirlikten dolayı ev reisini sıkıştırırlar. O da haram ve helale dikkat etmeyerek onların sözünün tesirinde kalır ve böy­lece mahvolur. Bu hususu şu hadis-i şerif ne güzel izah etmek­tedir:

"İnsanlar üzerine bir zaman gelecektir ki, o za­manda kişinin helak olması hanımının, anne-ba­basının ve çocuklarının eliyle olacaktır. Onlar onu fa­kirlikten ötürü ayıplayacaklar ve ona gücünün yetmediğini yükleyecekler. İşte bütün bunlardan dolayı o kişi dininin elden gitmesine sebep olacak yerlere gire­cektir, böylece helak olacaktır ... "

Kadınların müslüman erkekler karşısında ne olup ne ol­madığı hakkında peygamberimiz buyuruyorlar ki:

"Şüphe yok ki kadınlar erkeklerin dengi, benzeri ve tam bir eşidir."

(El-beyan ve't-tarif s. 261)

Kadınlar erkeklerin eşi ve tamamlayıcısıdırlar. Kadın ve er­kek bir elmanın iki yarısı gibidir. İkisi bir olunca insanlığı ta­mamlamaktadır.

Kadının, Peygamber (s.a.v.)e sevdirilmesindeki bir hikmet de, erkeklerin anlamıyacağı bazı halleri onların görüp, rivayet etmeleri içindir. Bu sayede ümmeti Muhammed, mü'minlerin anneleri bulunan Allah Resülü'nün zevcelerinden, O'nun fazi­let ve meziyyetlerinden pek çok şey öğrenmiş oldular.

. 

. 

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri 

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com