İçinizden bekarları ve kölelerinizden, cariyeleri­nizden salih (mü'min) olanları evlendirin. Eğer fakir iseler Allah onları (evlenmeleri sebebiyle) fazı (-u kerem) iyle zengin yapar.

(Nur Suresi, ayet: 32)

"And olsun biz senden evvel Resüller gönderdik, onlara zevceler ve çocuklar verdik ... "

(Ra'd Suresi, ayet: 38)

Bu ayette Allah’ü Teala hazretleri peygamberlerin evlenmeleri ve çocuk sahibi olmalarını, onların faziletleri olarak zikretmektedir.

Allah (c.c.) veli kullarının şöyle dua ettiklerini Kur'an'da haber veriyor:

"Onlar ki, "Ey Rabbimiz! Zevcelerimizden ve zürriyetlerimizden bize göz aydınlığı hibe et derler ... "

(Furkan Suresi, ayet: 74)

Zekeriya (a.s.)'nın çocuk için dua etmesini ifade babında Kur'an'da Hz. Allah buyuruyor ki:

Orada Zekeriyya Rabbine dua etti: "Rabbim, bana senin tarafından çok temiz bir zürriyyet ihsan et. Muhakkak ki Sen duayı hakkıyla işitensin."

O, mihrabda durup namaz kılarken melekler ona (şöyle) nida etti: "Gerçek, Allah sana kendinden bir kelimeyi tasdik edici, bir efendi, nefsine hakim ve salihlerden bir peygamber olmak üzere Yahya'yı müjdeler"

(Al-i İmran Suresi, ayet: 38-39)

Şu ayet-i kerime de Şuayıp Aleyhisselam'ın Hz. Musa'yı kendisine damat edinmesinden bahsetmektedir:

"Şuayb, Musa'ya dedi ki: "Bu iki kızımdan birini -bana sekiz yıl ücretle çalışman üzere- sana nikahlamak istiyorum. Eğer (hizmetini) on (yıl) a tamamlarsan o da kendinden. (Bununla beraber) arzu etmem ki sana zorluk çektireyim. İnşaallah beni salihlerden bulacaksın"

(Kasas Süresi, ayet: 27).

"Ey iman edenler, Allah'ın helal ettiği o en temiz ve güzel şeyleri (nefislerinize) haram kılmayın. Haddi aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez"

(Maide Suresi, ayet: 87).

Evlenmek her peygamberin ümmetine getirdiği bir mükelle­fiyettir. O bakımdan nikah, peygamberlerin sünnetidir. Peygamberler evlenmiş ve çocuk sahibi olmuşlardır. Ancak Hz. İsa evlenmeden önce semaya kaldırılmış olup o da kıyamete  yakın dünyaya indiğinde evlenecek ve çocuk sahibi olacak ve bu mükellefiyeti yerine getirecektir.       .

. 

. 

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri 

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

 

 

 

 

 

 

 

 

   
© incemeseleler.com