Kadınların iddetlerinden söz açmadan önce, erkeğin bekle­yeceği iddetten bahs açmayı faydalı bulmaktayız. Erkeğe ait olan iddetleri şöyle sıralayabiliriz:

1- Bir erkek, kadının iddeti dolmadan onun kız kardeşini, teyzesini veya halasını nikahlayamaz. Bunun sebebi, kendile­riyle evlenilmesi geçici olarak haram olan kadınlar bahsinde açıklandığı üzere, bunların aynı erkeğin nikahı altında toplan­maları caiz değildir. İddet dolmadıkça nikahın eseri devam edi­yor demektir.

2- Dört kadınla evli bulunan bir erkek, bunlardan birini boşamış olsa, boşadığı kadının iddeti son bulmadıkça beşinci bir kadınla evlenemez. Onun iddetinin dolmasını be­lemek zorundadır.

Müslüman bir erkek; mürted, putperest, mecüsik bir kadınla evlenemez. Bunlardan birini nikahlayabilmesi için bunların Müslüman olmalarını beklemesi gerekir.

4- Zinadan, gebe bir kadını nikahlamış bulunan bir erkek, kadına cinsi mukarenette bulunabilmesi için, doğum yapasıya kadar beklemesi gerekir.

Bir erkek, dar-ı harbten esir alınmış bir kadınla evlenmiş olsa, bir adet görmedikçe o kadına yaklaşamaz. Kadın adet halde ise, bir ay geçmedikçe ona cinsi mukarenette bulnamaz.

Dar-ı harbten, İslam diyarına Müslüman olarak hicret eden hamile bir kadını, doğum yapmadıkça Müslüman bir erkek nikahlayamaz.

Bayin veya ric'i talakla veyahut nikahı feshetmek suretiyle kocasından boşanan ve hamile olmayan kadının iddeti tam ­hayız görüp temizlenecek kadar olan müddettir. Erkek karısı ­aybaşı halinde iken boşarsa, o hayız sayılmaz. Ondan Sonra görmüş olduğu hayızdan itibaren iddet beklemeye başlar. Onun içindir ki, hayızlı iken kadını boşamak, ona daha fazla iddet ­çekme mecburiyeti getireceğinden doğru değildir.

Erkeğin boşadığı kadın ehl-i kitaptan (Hırıstiyan veya yahudi) olsa dahi, hür ise tam üç hayız iddet bekler. Bunun birincisi, kadının hamile olup olmadığının bilinmesi, ikinci hayız ­nikah nimetinin açıklanması, üçüncü hayız ise hürriyetin fazileti içindir. Eğer boşanan kadın hür değilse iki hayız görmekle iddet bekler. Bu kadar beklemedikçe başka erkek ile evlenmesi caiz değildir.

.

.

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır! Link verilebilir.

   
© incemeseleler.com