Kadının boş olmasına sebep olacak hususlardan biri de İlâ'dır.

İlâ: Erkeğin karısı ile bir müddet cinsi münasebette bu­lunmamaya yemin etmesi demektir. Bu müddet hür kadın için en az dört ay, cariye için iki aydır. Müddetin çoğu için hudut yoktur.

Cahiliyet devrinde insanlar kadınlara bazı eziyetleri reva görürlerdi. Şöyle ki: Karılarına senelerce yaklaşmaz ve cinsi münasebette bulunmayacaklarına dair yemin ederlerdi. Kadınlar bu hususdan haliyle çok rahatsız olurlardı. Bunun için İslam dini kadınları himaye ederek bu yemin için bir müd­det tayin etmiştir. Bu müddet geçtikten sonra eğer hanımına dönmezse, karısının kendisinden bayin talak ile boş olacağını beyan buyurmuştur.

Karısı ile cinsi münasebette bulunmamak için yemin eden bir kimsenin; karısı hür olursa dört aydan, hür olmazsa iki ay­dan fazla işi uzatmaması lazımdır. İşi uzatmayıp bu müddet içinde karısı ile cinsi münasebette bulunursa ne ala. Bunun için (yani yeminini bozduğu için) keffaret verir. Nikahına hiçbir zarar gelmez. Yemininde durarak adı geçen müddet içinde karısı ile cinsi münasebette bulunmazsa, karısı kendisinden bir talak-ı bayin ile boş olur.

İla için edilecek yemin, Allah adıyla olacağı gibi, boşama sö­züyle ile, azad etmek ile, hac adamak veyahut köle azad etmeyi adamak gibi hususlarla da olur. İla ederek yemin eden kimse­nin, sözünde durması mümkün olduğu gibi, yemininde israr etmeyip karısına dönmesi de mümkündür.

İla'nın keffareti, yemin keffareti gibidir ki, on fakiri keffaret niyetiyle on gün doyurmak veya giydirmektir. Yahut bir köle azad etmektir. Bunları yapmaya gücü yetmezse birbiri ardına üç gün oruç tutmaktır.

Dört aydan az bir müddet edilen yemin, ila değildir. Dört ay­dan az zaman içinde karısı ile cinsi münasebette bulunmamaya yemin eden kimse, yeminini bozar da karısı ile cinsi münasebette bulunursa, yine keffaret vermesi lazımdır. Ancak böyle bir müddet içinde karısına yaklaşmayıp müddet geçerse, karısı kendisinden boş olmaz. İbni Abbas'dan (r.a.) rivayet edilmiştir. Diyor ki:

Bir kimse karısına "Vallahi ben sana cinsi yakınlıkta bu­lunmayacağım" veya "Vallahi ben 4 ay cinsel yakınlıkta bu­lunmayacağım" dese ila yapmış olur.

Yani neye yemin etmişse, o şey, üzerine borç alır.

.

.

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır! Link verilebilir.

   
© incemeseleler.com