Karı ile kocasının arasını açmak iki türlü olabilir.

1- Kadın kandırılarak kocasından soğutulur ve boşanan kadınla kandıran şahıs evlenir.

2- Kadın ile erkeğin arası açılır ve boşanmalarına sebep olunur. O erkekle, bu ailenin arasını açan kadın, kendisi evlenir.

Bu her iki durumda da, bu işi ister doğrudan o kadın veya erkekle evlenmek isteyenler yapsınlar, isterlerse aracılara yaptırmış olsunlar. Kim yaparsa yapsın veya nasıl yapılırsa yapılsın, böyle işler müslümanlıkta yoktur, yapan da, yaptıran da sebep olan da günahkardır.

Hele birbirinin kız kardeşleri sayılan müslüman kadınların böyle bir günaha girmeleri ve o kadını boşatıp onun yerine kendisinin geçmesi, asla caiz ve helal değildir.

Bunun gibi, din kardeşi olan müslüman bir erkeğin karısından ayartıp, boşatarak onunla kendisi evlenmek de aynı derece kötü bir iştir.

Bu husustaki hadis-i şerifleri görelim:

"Kim bir kadını kocasının aleyhine, bir köleyi (veya hizmetçiyi) de efendisinin aleyhine ayartırsa bizden değildir."

(Ebu Davud c. 2, s. 254.)

İslam dini, aile ocağını ve erkek ile karının arasındaki evli­lik bağlarını her türlü tecavüzden muhafaza için gerekli müey­yideleri koymuştur. Her fert, dinimizce yasaklanmayan bir eş ile evlenip bir iş tutabilir. Cemiyet içindeki hiç bir kimsenin bunu engellemeye asla hakkı yoktur. Bir şahsın gerek eşini ge­rekse işçisini ayartan kimse, Peygamber (s.a.v.) efendimizin "Bizden değildir" ifadesi ile yerinin neresi olduğunu bilmeli­dir.

"Hiçbir kadına kız kardeşinin çanağında bulunanı kendi çanağına boşaltmak için, onun boşanmasını is­temesi helal değildir. Onun için (hel al) olan kendisi için takdir olunandır." 

(Buhar! c. 6, s. 138.)

Bu hadis-i şerif, yukarıdaki hadis ile bağlantılı bulunmak­tadır. Ancak, oradaki "ayartma", erkek tarafından kadına yö­neltilen bir kandırma, burada ise bir kadının din kardeşi olan başka bir kadını boşatmak için bir tuzak hazırlaması olmak­tadır. Takip ettiği hileli yol ve kurduğu tuzakla, o kadını boşatıp onun yerine kendisi geçme arzusunu gütmektedir.

.

.

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eserin başka sitelerde yayımlamak yasaktır! Link verilebilir.

 

 

   
© incemeseleler.com