Kadının yolculuk yapması, yanında mahremi olan bir erkek veya kocası bulunması şartına bağlanmıştır. Bunlardan biri olmadıkça dinen yolculuğa çıkmasına izin verilmemiştir. Bazı hadis-i şeriflerde bir günlük, bazılarında ise bir gecelik mesafe­lere gitmesine yasaklama getirilmiş bulunmaktadır.

Bu hususla ilgili beyanların ortak tarafları, yanında kocası veya kendisine nikahı haram olan erkeklerden bir mahremi bu­lunmadıkça, kadının seyahate çıkmasının yasaklanmış oldu­ğudur. Gidilecek mesafenin uzunluğu arttıkça yolculuk günahı da katmerleşmektedir. Mesafe kısalmakla sorumluluk kalk­maz. Belki biraz hafiflemiş olur.

İslam dini, yanında, sayılan erkeklerden biri veya kocası bu­lunmayan bir kadının hacca gitmesine bile izin vermemiştir. Kadınlık iffetini korumayı kendisine şiar edinen bir kadın, di­nimizin bu sınırını asla aşmamalıdır. Gerek yurt içinde, gerek yabancı memleketlerde tek başına seyahate çıkmaya cür'et, ya kadınlık şerefini hiçe sayan veya bu gibi değerleri esasen çiğnemiş bulunan bir kadına mahsus davranışlardandır.

Yüce dinimizin getirdiği yasaklamalar, seyahat hürriyetini ortadan kaldıran hükümler olmayıp, kadının şeref ve iffetine gelmesi muhtemel zararı engellemeyi hedef almış bir tedbirdir.

Bir kadın, kendisine hac farz olunca bu vazifeyi yerine ge­tirmekle mükellef olur. Ancak, yanında ya kocası veya nikahı ebediyyen haram olan erkeklerden birinin bulunması lazımdır. Bahsi geçen erkeklerden biri bulunmazsa, kendi başına yolculuk yapması haramdır. Hatta kız kardeşinin kocası yani eniştesi ile yolculuk yapması bile caiz değildir. Çünkü onunla evlenme­nin haramlığı geçicidir. Kızkardeşinin ölümü veya boşanması halinde bu haramlık kalkmaktadır. Nitekim bu bahis yukarıda açıklanmıştır.

Zengin bir kadının yanında, birlikte yolculuk yapmasına izin verilmiş erkeklerden biri bulunduğu takdirde hacca gidip üzerindeki farzı ifa etmesine kocası engel olamaz. Çünkü Allahü Teala'nın hakkı, kocanın hakkından önde gelmektedir. Hanefi mezhebinin sarih hükmü budur.

Hal böyle iken, zamanımız kadınlarından bir kısmı, kendi başına hacca gitmekte; yurd içinde veya dışında kendi başına seyahata çıkmaktadır. Bu işin mahzurunu perdelemek için "Falan veli'nin türbesini ziyaret edeceğim" fikrini ileri sürmek­tedir. Bu gibi iddialar, yırtığı kapatmayan yama gibi, basit ve dini dayanaktan mahrumdur.

Harbe gitmek istemeyen ve bunun için de gönüllü olarak as­kere kaydını yaptıran şahsı Resul-i Ekrem (s.a.v.) efendimiz, harbe gitmekten alıkoyup karısını hacca götürmekle vazifelen­dirmiştir. Çünkü, askerlik ve harbin bir gayesi de namusu ko­rumaktır.

Peygamberimiz'in bu husustaki hadis-i şerifleri gayet açıktır:

"Kadın, üç günlük yahut daha fazla (mesafede bulu­nan bir yere kendi başına) yolculuk yapmasın. Beraberinde babası, oğlan kardeşi, oğlu, kocası veya mahremi (bulunan bir erkek) olması müstesna. (O zaman gidebilir.)

İbni Mace c. 2, s. 968

Bu hususlar kesin olmakla beraber, bazı kadınlar kendi başlarına hacca gittikleri gibi, götürenler de, bu yasağı bildikleri halde, üç kuruşluk menfaat için onları götürmektedirler.

.

.

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com