Sadece bir şey istemek perde arkasından olursa, saatlerce kadın-erkek karışık, aynı odada oturmak nasıl olur. Bu pek tabii ki doğru olmaz. Misafirliklerde, aile ziyaretlerinde mutlaka kadınlar ayrı erkekler ayrı oturunuz. Bu bize dinimizin getirdiği bir vazifedir. Bu bize ağır gelmez ve seve seve yerine geti­ririz. Aksi şekilde hareket edildiği zaman nice kötü durumlarla karşılaşıldığı duyulmakta ve görülmektedir. Halbuki en temiz ve en namuslu aileler daima müslüman aileler olagelmiştir.

Müslüman kadınlar içersinde Allah'a en yakın olanlar hiç şüphesiz peygamberimizin hanımlarıdır. Onlara olan emirler, aynı zamanda diğer müslüman kadınlaradır. İslam kadınlarının evlerinde ağır başlılıkla oturmaları ve ibadetleriyle, iş-güçleriyle meşgul olmaları gerekir. Allah'ın kendile­rine emri şöyledir:

"(Vakar ile ağır başlılıkla) evlerinizde oturun. Evvelki cahiliyyet (devri kadınlarının kırıla döküle, süslerini göstere göstere) yürüyüşü gibi yürümeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey ehl-i beyt, Allah sizden ancak kiri gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister."

(Sure-i Ahzab 33)

İslami esaslara riayetkar olan faziletli bir kadın, evinde bir ışık gibidir. Dolaştığı her yeri pırıl pırıl parlatır. İslam esas­larına riayet etmeyen, İslam terbiyesinden mahrum olarak yetişen bir kadın, güzel de olsa evini karanlığa boğar.

Kadın, namus timsalidir. Namussuz kadın ne olursa olsun çirkeftir. Kadın bir vakar timsalidir. Vakarsız kadın kukla ol­maktan öteye geçemez. Namuslu, ahlaklı ve iyi terbiye almış kadın, milyonlar değerinde bir hazinedir. Kadının pisliği milleti pisler, ahlaksızlığı da milleti ahlaksızlığa götürür. Çünkü o, in­sanlığın mektebidir.

Temiz ve iyi kadın da, Allah'ın kendisine verdiği her türlü güzelliği sokaklarda, orda burda teşhir eden kadın değildir.

.

.

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com