Hz. Allah (cc) Kur'an-ı Kerimdeki muhtelif ayetlerinde, er­kek ve kadınların muayyen yerlerini örtmelerini emir bu­yurmuş, sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) de hadis-i şeriflerinde bu hususu izah etmişlerdir. İslam ulemasının tamamı, fıkıh kitaplarında izah edilen şekli ile tesettürün farz olduğunda ittifak etmiş, müslümanlar da asırlardan beri bu farzı yerine ge­tirmeğe çalışmışlardır. Bu sebeple örtünmek diye bir farizanın olduğunu kabul etmek dinen şarttır. İnanmayan kafir, inandığı halde örtünmeyen kimse ise günahkar olur. Mevlamız (cc) Hz. leri Kur'an-ı Keriminde,

"Ey Peygamber, zevcelerine de, kızlarına da, mü­minlern hanımlarına da söyle, cilbab'larından üze­rini sıkıca örtsünler. Bu (tesettür) onların tanınmalarına, (iffetli olduklarının bilinmesine, adi kadınlardan olmadıklarının anlaşılmasına) ve eza olunma­malarına daha münasiptir. Allah (c.c.) Gafur ve Ra­him'dir. (Yani geçmiş günahlarınızı affeder. Veya Gafur ve Rahim olduğu için kadınların ezaya maruz kalmalarını iste­mez. Onun için örtünmelerini emreder.) buyurmaktadır.

.

.

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com