Bazı tarih kitaplarında ilk insanların elbiseden mahrum oldukları, avret mahallerini avladıkları hayvanların derileri ile, veya ağaç yaprakları ile örttükleri yazılmakta, bu hususlara dair resimler de verilmektedir. Buna göre Hz. Adem'den itiba­ren uzun bir zaman insanlığın çıplak olduğunu kabul etmek icap etmektedir. Halbuki ayeti kerimede Mevlamız, bütün insanlara hitaben sizin için "LİBAS" (giyecek) indirdik" bu­yurduğuna göre, zikri geçen kitaplara itibar etmek mümkün değildir.

Hz. Kur'an'ın haberi, Hz. Peygamberimizin vahye dayalı ha­beridir. Tarih kitaplarının haberi ise ilahi vahye dayanmayan, yaşamadıkları devirlere ait bilgileri, zan ve tahminlerine göre vermeye çalışan insanların bir takım teorilerinden ibarettir.

Her türlü bilginin kaynağı dindir. İlk insan olan Hz. Adem (a.s.) Peygamber olduğuna ve kendisine vahye dayalı sahifeler verildiğine göre, o sahifelerde insanlara lüzumlu bilgi ve­rilmiştir. Nitekim adı geçen sahifelerde, dokuma ile alakalı bil­gilerin olduğu, o bilgilerin ışığı altında ilk insanların kumaş dokudukları bilinmektedir. Ayrıca Hz. Adem'in torunu olan üçüncü Peygamber Hz. İdris'in de terzilik yaptığı meşhurdur. Öyle ise elbisesiz bir devir geçmemiştir.

Ayrıca beşeriyeti alakadar eden, her mevzuda hükümler ko­yup yollar gösteren semavi dinlerin, insanlığın en başta gelen ihtiyaçlarından olan giyinme hususunda, hüküm koymaması insanların nasıl ve nelerden giyeceğini belirtmemiş olması akıl ve mantığa ters düşer. Hz. Allah'ın, bütün hayvanları giydirip süslerken hayvanların kendisine hizmet ettiği insanı çıplak bırakmasına akıl izin vermez.

.

.

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com