Herşeyin başı çocuklara dini bir terbiye verebilmektir. Bu olunca, herşey de buna bağlı olarak düzgün olur.

Bu hususta Peygamberler biz müslümanlara örnektir.

Önceki sahifelerde, peygamberlerin evlatlarına öğütler verdiğini kaydetmiştik. Bu cümleden olarak Hz. Yakub'un, oğullarına şu nasihatta bulunduğu Bakara Suresi 132. ayette haber verilmektedir:

"Ey oğullarım! Allah sizin için (İslam) dinini beğenip seçti. O halde siz de (başka değil) ancak müslü­manlar olarak can verin."

Anne ve baba için en mühim vazife, çocuklarını müslüman olarak yetiştirmektir. Koca koca adam oldukları halde, besmele okuyamayan, kelime-i şehadet getiremeyen, gusül abdestini bi­lemeyen insanların, kendilerinden çok anne ve babaları so­rumlu olacaklardır.

Çocuğun yaşı 7 olunca ona namaz kılmayı söylemeli, öğretmeli ve namaz kılmamaya devam eder 10 yaşına gelir de hala namaz kılmazsa, işin ehemmiyetini anlaması için hafiften onu dövmelidir.

Namaz zaruri bir vazife olduğu gibi, namaz kılmayı çocuk­lara telkin etmek de onun gibi zaruri bir vazifedir. Bu vazifeden peygamberler bile müstesna değildir. Hz. Lokman oğluna "Oğulcağızım, namazını dosdoğru kıl" diye nasihat etmiştir.

Kur'an-ı Kerim'de Taha Süresi 132. ayette:

"Ehline                        (ve            ümmetine) namazı                                           emret"

buyurulmaktadır.

Anne babanın evladına ibadetle emretmesi, sadece küçük yaştayken olmamalıdır. Çocuklar büyüdükten ve hatta evlendik­ten sonra bile, bu vazife devam edecektir. Peygamber Efendimiz namaz vakitlerinde Hz. Fatıma'nın evine uğrar ve ikaz ederdi. Sabah namazlarında "Namaz (a kalkın), namaz vakti (oldu)" buyururlardı.

Çocukların küçüklüğünü bahane edip uyusunlar, büyü­yünce kılarlar diye onları namaza kaldırmamazlık yapma­malıdır. Çünkü alışırlar ve büyüdükten sonra da kalkmazlar. Sabah namazı vakti ile güneş doğması arasında uyuyanların rızkı dar olur. Hz. Fatıma validemiz naklediyor: Bir gün babam bana uğramıştı. Ben sabah yan gelmiş yatıyordum. Ayağı ile beni hareket ettirerek şöyle buyurdu:

"Kızcağızım! Kalk, Rabbinin rızkın (ın taksimatın) a hazır ol. Sakın gafillerden olma. Zira Yüce Allah, rızıkları tanyerinin ağarması ile güneşin doğması arasında taksim eder."  

.

.

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com