Anne veya baba, evlatlarına bir şey hediye edeceği veya kü­çük çocuklara oyuncak gibi şeyler vereceği zaman adaletli ol­malıdır. Peygamberimiz: "Allahtan korkunuz ve çocuk­larınız arasında adalet gösteriniz" buyurmaktadır.

Bu hususta muhterem Mehmed Emre, İslamda Kadın ve Aile, isimli eserinde şöyle demektedir:

"Zamanımız da bazı kimseler, oğlan çocuğuna hibede bulu­nup bağ, tarla ve ev bağışlar, fakat kızına ya hiç vermez, veya sus payı olarak küçük bir şey vermekle iktifa ederler."

"Acaba kızın suçu nedir? Kız olarak dünyaya gelmesi ise, bu Allahlın takdiridir. Cenab-ı Hakk, dilediğine kız, dilediğine er­kek evlat ihsan eder. Bu hususta cinsiyet bir tercih sebebi ol­mamalıdır."

"Babanın acımadığı ve mağdur bıraktığı kıza, erkek kardeşi hiç acır mı? Kocasının ölümü veya ondan ayrılma gibi, hayatta karşılaşılabilen bir hal başına geldiğinde hali nice olur? Birkaç yetimi ile dul kalırsa, kendi gıdasını ve çocuklarının ihtiyacını temin etmek için, hangi yola baş vuracak?"

"Çamaşır ve bulaşık gibi bir iş görerek hayatını devam ettir­meye razı olsa bile, işe giderken çocuklarını kimin himayesine bırakacak? Ehl-i namus bir kimse ile evleneyim dese, dört beş çocuklu bir kadına kim talip çıkacak? Adaletsiz, merhametsiz ve ileriyi görmeyen gaddar bir babanın cehenneme çevirdiği bu hayat karşısında kadın, hayatına kıyacak veya namusunu pa­zara çıkaracak olursa, babasının mezarındaki kemikleri sızlamayacak mı?"

"Ebeveynin bu adaletsiz davranışları, kardeşlerin birbirin­den soğumasına ve küsmelerine sebep olmaktadır. İşin içine nefis ve şeytan da karışıp, kardeş kapıları birbirinin yüzlerine ebediyyen kapanmaktadır. Mü'minler arasında üç günden fazla dargınlığı haram olan İslamiyet, kardeşin kardeşe müebbeden küsmesine müsaade eder mi? Anne ve baba, çocukları arasında, muvazene unsuru olacak iken, münazaa unsuru olmaktadır. Meşhur meseldir:

"Akreb etmez, akrabanın akrabaya ettiğini"

           

.

.

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com