Yine Enes'den Allah Resulünün şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir.

"Kim, çarşıdan güzel ve yeni bir şey alıp çoluk çocuğuna götürürse, sanki onlara bir sadaka sırtlamış götürmektedir. Ta ki, onu onların arasına bırakıncaya kadar (bu durum devam eder). Getirdiğinde erkek çocuk­larından evvel kız çocuklarına vermelidir. Zira kız çocuğunu sevindiren bir kimse, sanki Allah'ın korku­sundan ağlayan kimse gibidir. Alah'ın korkusundan ağlayan bir kimsenin ise Allah bedenini ateşe haram kılar."

Ebu Hüreyre (r.a.) da Allah Resülünün şöyle bu­yurduğunu rivayet ediyor:

"Kimin üç kızı veya kızkardeşi olup, onların şiddet ve zahmetlerine karşı tahümmül gösterirse, Cenab-ı Hak, o kulunu, onlara gösterdiği rahmetin faziletin­den ötürü cennetine dahil eder."

Resülüllah'ın bu sözünden sonra ashab-ı kiramdan birisi:

- Ey Allah'ın Resülü! İki tane olursa durum nasıldır? Resülüllah: .

- İki tane olursa da durum böyledir, buyurdu. Başka bir kişi:

- Ya bir tane ise nasıldır? Allah'ın Resülü:

- Bir tanede de aynı fazileti elde eder, cevabını verdi. Resül-i Ekrem (sallallahü aleyhi ve sellem) kız çocuğu hakkında şöyle buyuruyor:

"Bir kimsenin' bir kız evladı olsa da onu İslam adabı ile terbiye etse ve Allah'ın kendisine verdiği ni­metlerle büyütse, Allah Teala, o kişiyi cehennem ateşinden korur."

.

.

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com