Doğumun ikinci edebi, doğan çocuğun kulağına ezan oku­maktır. Rafi, (r.a.) babasından rivayet eder: "Allah'ın Resulünü gördüm ki, Hazret-i Fatıma (r.a.) oğlu Hasan'ı doğurduğu zaman, Hasan'ın kulağına ezan okudu."

Allah'ın Resulünden rivayet ediliyor ki:

"Hangi müslümanın bir çocuğu doğunca, çocuğun sağ kulağına ezan, sol kulağına da kamet okursa, o ço­cuktan ümm-i sibyan (havale) hastalığı kalkar," bu­yurmuştur.

(İhya)

Çocuk ilk konuşacağı zaman, her şeyden evvel ona "La ilahe illallah" demeyi öğretmek müstehabdır. Ta ki, ilk konuşması, bu olsun.

Rivayet edilir ki, Resul-i Ekrem (sallallahü aleyhi ve sellem) bir çocukla karşılaştığı zaman şu duayı okurdu:

"Ey Allah'ım! Bunu hayırlı ve Allah'dan (c.c.) kor­kanlardan eyle ve onu güzel bir surette yetiştir."

Anne ve baba çocuklarının yüzlerine baktıkları zaman İbrahim aleyhisselamın yapmış olduğu şu duayı okur ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de onu beyan buyurmuştur:

"İhtiyarlık halimde bana İsmail'i ve İshak'ı ihsan eden Allah'a hamd olsun. Gerçekten Rabbim duayı ka­bul edendir."

(İbrahim suresi, ayet: 39)

Hz. Esma (r.a.) Anlatıyor:

Hz. Eblibekir (r.a.) efendimizin kızı Hz. Esma validemiz an­latıyor:

Ben Kuba'da oğlum Abdullah bin Zübeyr'i doğurdum.

Sonra Allah'ın Resulüne getirip mübarek kucağına bıraktım. Allah'ın Resulü bir hurma istedi. Onu ağzında çiğnedi, sonra Abdullah'ın ağzına çaldı. Binaealeyh Abdullah'ın karnına ilk giren gıda Allah Resulünün mübarek tükürüğü oldu. Bundan sonra hurmayı yedirdi ve daha sonra onun için bereket istedi."

Abdullah bin Zübeyr müslümanlardan Medinede ilk doğan çocuktur. Müslümanlar Abdullah'ın doğumu ile şenlik yaptılar. Çünkü müslümünlara: "Yahudiler size sihir yapmıştır. Artık sizin çocuğunuz olmaz" denilmişti.

.

.

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com