Kadın ve erkek arasındaki münasebete sadece cinsi zaviye­den bakmak tamamen yanlıştır. Her şeyden önce bu iki insan biribirine ışın saçar. Birinden diğerine karşılıklı olarak elek­trik akımına benzer bazı manevi güçler hulul eder; Öyle ki; bu güçler hem ruhi hem de bedeni olarak her iki tarafı tesiri altına alır.

Husule gelen bu gücün (manyetik alanının) bozulması, ruhi karmaşaya sebebiyet verir. Zira izahında acze düştüğümüz bu manevi güçlerin intikamı çok şiddetlidir. Netice, muhakkak ruhi ve cinsi kudretsizliktir.

Aşırı cinsi münasebet cinsiyet organlarının yorulmasına sebebiyet verebilir. Uzun müddet cinsi münasebetten uzak kalma durumu da bu organların tembelleşmesi neticesini doğurabalir. Her şeyde olduğu gibi cinsi hayatta da şart olan müvazene yani orta haldir. Çok yaşlı insanların cinsiyet organ­ları dahi ölüm anına kadar fonksiyonlarını icra eder. Her ne kadar bazı kadınlarda menapoz devresinden sonra bir miktar güç azalması görülürse de bu hal bütün kadınlara şarmil değildir. Ve çok az kadında husule gelir.

Bazan sun’i maddelerle cinsi gücü attırmağa çalışmak, lü­zumsuz oldğu kadar çok tehlikeli neticelere sebebiyet verebilir. Çare, ancak ve ancak doğru beslenme ve cinsi perhiz’dir. Şifalı nebatların sırrını bilen bir insan, bu dertten kendini ve hayat arkadaşını kolayca kurtarabilir.

. 

. 

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri 

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com