Mesele: Ayın evvelinden ve âhirinden — alet-tevali — birer gün, oruç tutmak nezrim olsun, diyen kimse, ne yapmalıdır?

Cevap: On beşinci ve on altıncı günleri tutmalıdır.

Mesele: Hangi mükelleftir o ki, filân iş olduğu gün, oruç tutmak nezrim olsun diye bir husus tâyin ederek, savmı nezri, ona talik etmiş ola da, günün birinde, o husus vukua gelmiş olduğu ve o gün ramazan ve bayram olmadığı (4) halde, onun oruç tutması lâzım gelmeye?

Cevap: — O kadındır ki, nesrini kendi âdetini göreceği güne, tâlik etmiştir. Savmı kabul etmeyen bir güne muzaf kıldığı, için nezir sahih olmamıştır.

------------------

(4) Ramazanı nezr etmenin hükmü yoktur. Bayramı nezr edenin, nezri sahihve iftar ve kazâ etmesi lâzımdır.

   
© incemeseleler.com