Ülkemizde dua merasimlerinde arapçanın yanında türkçe ilave yapmak, hazırunun daha çok dikkatini çekiyor ve amin seslerinin tonu daha yüksekten çıkıyor. Arapça evlilik ve nikah duasının
arkasına da şu Türkçe ilaveler yapılması bu minvalde değerlendirilebilir.


Her şeyi bir şeyden, bir şeyi her şeyden var eden Yüce Allah'ım!

Emri İlahiyeni eda, Habibinin sünnetini icra ediyoruz, kabul eyle Ya Rabbi!
Bu gençlerin mürüvvetini kavi ve sağlam eyleyip, onlara güzel geçimler ihsan eyle!
Kurdukları yuvada dirlik ve düzenlik,  kendilerine daima birlik ve beraberlik ihsan eyle!

Bu gençleri birbirine râm, istikbali onlara bayram eyle Ya Rabbi!
Gençlerimizi, her hususta anlaşan, ülfet ve muhabbetle kaynaşan kullarından eyle!

Damadı geline layık bir eş, damada parlayan bir güneş eyle!
Gençlerimizin istikbalini parlak, aile hayatında yüzlerini ak eyle Ya Rabbi!
Anlaşıp kaynaşmakta kolaylık, ömür boyu onlara sağlık ihsan eyle!
Damadı geline sadık, gelini damada layık eyle!
Dert verip derman aratma,gürültü patırtı ile ömürlerini daraltma.
Ömür boyu onları mesud, kurdukları yuvayı La Yemut eyle ya Rab!
Damadı çevreye örnek, gelini evine melek eyle Ya Rab!
Yuvalarını haset ve hasitten vikaye, kötülüklerin şerrinden onları himaye eyle Allahım!
Her müşkillerini hallü asan, düşmanlarını kahru perişan eyle!
Geçimsizlik veripte inletme,gençleri komşularına gülünç eyleme Ya Rab!
Kurdukları yuvayı felaketten,gönüllerini kin ve nefretten vikaye eyle!
Mahkeme kapılarına düşürme, bir çatı altında ömür süren kullarından eyle!
Kendilerine hayırlı evlat, acı ve ızdırap olmayan hayat ihsan eyle!
Bu gençleri halde selametten, istikbalde saadetten ayırma!
Yaptığımız duayı kabei muazzamadaki müstecap dualara ilhak eyle, dergahı izzetinde kabul eyle!
Amin


Kemal Ekrem Soylu / incemeseleler.com

   
© incemeseleler.com