Çocuklar himayeye muhtaç nazik varlıklardır. Herkes 80 yaşında ihtiyar olmayabilir. Fakat dünyada bebek olmayan hiç bir insan yoktur. Bu sebeple doğuştan ve tabii olarak çocuklarımıza karşı bir takım vazifelerimiz ve onların da bir takım hakları vardır. Bunlardan biri de onların mülkiyet hakkıdır.
İslam dini çocuğa ana rahminde iken mülkiyet hakkı tanımıştır.Miras yolu ile çocuğa intikal eden mallar,çocuğun bizzat kendisine ait olmak üzere yapılan hibeler, doğumunda, sünnet merasiminde veya başka vesilelerle çocuk namına (adına) gelen bütün hediyeler çocuğun özel mülküdür.
Çocuğun malında anne ve babanın (velinin) tasarrufunda 2 dönem vardır.
1-Doğumundan rüşd yaşına kadar.
2-Rüşd yaşından sonra.
Anne ve baba rüşt yaşına (18)  kadar çocuklarının bu mallarını onların adına muhafaza etmek, çoğaltılması gerekenleri onların adına çoğaltmakla mükelleftirler. Anne veya baba çocuklarının mallarını kendileri ödünç olarak dahi olsa alamazlar,borç olarak başkasına veremezler.Şöyle küçük bir misal vererek mes’elenin ehemmiyetini anlatmış olalım.Bir kimse misafirlik için gittiği evin 3 yaşındaki çocuğuna 2 tane çikolata alsa bunlardan birini annesinin yemesi helal değildir.Gerisini varın siz hesap edin.Eğer anneye almış olsaydı anne arzu ederse elbette çocuğuna verebilir.Fakat çocuk annesine verecek ve bağışlayacak yaşta değildir.


Esasen anne ve babalar bu mevzuda hazırlanmış kitapları okuyarak bilgi almalıdır. Zira bu hassas mevzu maalesef çok ihmal edilen hususlardan biridir. Çocuk kendi çocuğumuzda olsa kul dur ve yenilen kul hakkıdır.
Çocukları büyüyüp reşit olduktan sonrada anne ve baba ancak şartlarına uyarak çocuğunun malından yiyebilir.Baba-anne çocuğunun evine misafirliğe gitse veya bağına bostanına uğrasa elbette rahat rahat yiyebilir.Fakat bunu ters yorumlayarak çocuğunun her şeyini istediği gibi tasarruf edebilir diye anlamak uygun değil.Mesela oğlunun büyük bir fabrikası var baba köyden gelmiş ( Çocuk benim malı da benim) mantığıyla ben istersem fabrikasını da satar yerim demek caiz olur mu?Çocuklarının bu husustaki haklarını anne ve babaların daha kolay ve düzenli takip edebilmeleri bakımından bu kitapçığı hazırladık.
Hem kayıt, hem de size ve çocuklarınıza  güzel bir hatıra.
Bu mesele bir kaç lirayı muhafaza etmekten ibaret bir fantazi değildir.Çocuk anne ve babasının kendi haklarına bu kadar riayet ettiğini anladığı zaman o da onların haklarına riayet edecektir. Anne ve babasının malına dokunmayan çocuk başkalarının malına, devletin malına nasıl dokunabilir?

Çocuk 18  yaşına gelince maddi ve manevi her türlü istifade ve  mes’üliyyeti kendine ait olmak üzere malları kendisine teslim edilir. Bu mes’ele bir tarafdan da çocukları bu hususta da yetiştirmeye vesile olacaktır.
Hakk’ın mülkünde halkın hakk’ını yemeden hakk’ın huzuruna
Kavuşabilmek temennisiyle…

N.Y. / incemeseleler.com

   
© incemeseleler.com